Tid til trav

Trav er en av sportene som mange drømmer om å være med i, for eksempel gjennom å eie en travhest. Spørsmålet mange likevel stiller seg, er hvor ressurskrevende dette er, og hvordan man kan få tid og penger til å drive med en slik sport. Er det ikke veldig dyrt med hest? I denne artikkelen skal vi se at ting ikke nødvendigvis alltid er så dyrt som man tror, selv i disse inflasjonstider. Vi skal også se på noen muligheter for å få mer tid og penger ved å drive næringsvirksomhet på en mer rasjonell og effektiv måte.

Få mer tid til sporten du elsker

I dag er ganske mange av dem som følger med på trav, eller også eier en hest, folk som har annen jobb, gjerne en liten bedrift, som sin egentlige hovedgeskjeft. For disse er det spesielt viktig å ha nok tid til å kunne dyrke sin fritidsinteresse. En måte man kan rasjonalisere mye på er å ta i bruk løsninger innen strategisk planlegging og kvalitetsarbeids som f. eks. nettstedet Stratsys.com/no/ kan tilby. På Stratsys.com/no/ finner du løsninger av høy internasjonal kvalitet som kan forenkle mange prosesser, enten du jobber i en stor eller liten organisasjon. Løsningen gir deg en felles plattform der du kan drive med både planlegging, utføring, oppfølging og rapportering. Slik frigis ressurser som kan brukes andre steder eller tas ut i mer tid til å dyrke andre interesser.

Helt vanlige folk som Farmen-Sindre kan få gode opplevelser gjennom å eie en hest. Det er mange måter å redusere kostnadene ved å ha en hest på. Noe av det lureste kan være å kjøpe en hest sammen med andre, enten det er et tippe- eller quizlag eller jentegjengen. En annen måte å spare på kan være å ta i bruk jord og fasiliteter som man selv eller noen i familien har til for å holde hesten på.

Å drive med trav kan være en veldig morsom hobby. Det krever imidlertid en viss innsats, og at man setter seg inn i en del regler. Blant annet skal hesten behandles på en god måte, og det er ikke lov å bruke prestasjonsfremmende midler for å gi egen hest en kunstig fordel. Dette er også en risiko for hestens helse. Pass på at mennesker som blir ansatt, enten det er som kusk, trener, eller stallgutt, har de rette kvalifikasjonene og er egnet til å jobbe med dyr.

Travsporten