Kobolt – dopet som ryster travsporten

 

De siste par årene har det vært flere store skandaler der travhester i ypperste klasse har blitt tatt med skyhøye verdier av stoffet kobolt i kroppen. Det gjelder for eksempel både Lionel, som vant Olympiatravet i 2017, og Your Highness, som vant Oslo Grand Prix i 2016. Begge hestene har norske eiere.

Leger og veterinærer omtaler kobolt som et fattigmanns-EPO, det vil si en måte å drive bloddoping på. Å gi hester kobolt vil føre til at de får høyere aerob kapasitet og dermed blir mer utholdende. Kobolt finnes i små mengder naturlig i kroppen, og også i noen grad i kraftfor og kosttilskudd, men ikke på noen måte i de enorme mengdene som disse hestene har hatt i seg. Tenk for eksempel på at Lionel ble tatt med nesten 20 ganger grenseverdien i blodet!

Det tilsier at det her har vært snakk om helt bevisst juks, som er gjort for øke produksjonen av naturlig EPO og dermed også få flere røde blodlegemer i omløp. Heldigvis er det nå gode metoder for å ta jukserne, og man kan håpe at dette vil føre til en stopp for denne fryktelige måten å behandle hestene på.